Gala Laureatów Konkursu Plastycznego PFRON – Sztuka Osób Niepełnosprawnych

W dniu 19.09 w godzinach 12-14, w ramach animacji społeczności lokalnej OWES Szczecin uczestniczył będzie w Gali Laureatów Konkursu Plastycznego PFRON – Sztuka Osób Niepełnosprawnych – poziom wojewódzki. Gala odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest partnerem przedsięwzięcia. Impreza objęta jest patronatem TVP Szczecin.

Urlop wypoczynkowy Doradczyni Podstawowej

Informujemy, że w dniach 11.09.201722.09.2017 Doradczyni Podstawowa SZOWES – Małgorzata Pawłowska przebywa na urlopie wypoczynkowym. We wszelkich sprawach prosimy o kontakt z p. Karoliną Kujawską-Szczepańską:

 

telefon: 516 702 312

email: karolina.kujawska@aktywneowes.pl

Zaproszenie na „Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS”

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego – Inkubator SZOWES, zaprasza na organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla przedstawicieli firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na wydarzenie pn. „Tydzień Przedsiębiorcy”. Cykl bezpłatnych seminariów dla przedsiębiorców odbędzie się także w Szczecińskim Oddziale ZUS, a z tej okazji ciekawą ofertę szkoleń przygotował również Oddział Zachodniopomorski PFRON.

 

Szkolenia w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy” będą odbywały się w dniach 11-15 września 2017 r. w siedzibie szczecińskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Jana Matejki 22. Z tej okazji Oddział Zachodniopomorski PFRON w porozumieniu z ZUS przygotował ofertę seminariów, z której będą mogli skorzystać przedstawiciele firm, osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, księgowi, indywidualne osoby z niepełnosprawnościami oraz inne osoby, które chciałyby poszerzyć zakres wiedzy z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Całodniowy cykl szkoleń organizowanych przez Fundusz rozpocznie się w dniu 13 września 2017 r. o godz. 10.00 w sali 160 (piętro II).

 

Prelegenci, wśród których znajdą się pracownicy Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON, Ekspert z Biura Funduszu w Warszawie, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej poruszą takie zagadnienia jak:

 

♦ praktyczne aspekty zatrudniania przez przedsiębiorców osób niepełnosprawnych,

♦ System Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON,

♦ założenia programu pilotażowego PRACA-INTEGRACJA,

♦ wsparcie ze środków PFRON dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

♦ dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Po zakończeniu szkoleń odbędzie się giełda pracy, która będzie doskonałą okazją do spotkania pracodawców oraz osób poszukujących pracy.

 

Wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w seminariach zapraszamy do siedziby ZUS przy
ul. Matejki 22, w dniu 13 września o godz. 10.00.

 

Dokumenty do pobrani:

PROGRAM SEMINARIUM

PROGRAM WSPÓŁPRACY Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Propozycje można zgłaszać do 8 września 2017 r.

Więcej informacji na www

 

W ramach prac nad przygotowaniem projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

 

♦ w Szczecinie dnia 11 września br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. /parter/, ul. Świętego Ducha 2 w Szczecinie;

 

♦ w Koszalinie dnia 14 września br. o godzinie 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego /nr 300 III piętro/, ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie.

 

Więcej informacji na www

SZKOLENIE: „DOSKONALENIE WARSZTATU LOKALNYCH ANIMATORÓW SPOŁECZNYCH, CZYLI JAK LEPIEJ AKTYWIZOWAĆ LOKALNE SPOŁECZNOŚCI” 23-24.09.2016r.

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” (RPO WZP 2014-2020).

 


 

Temat: Doskonalenie warsztatu lokalnych animatorów społecznych, czyli jak lepiej aktywizować lokalne społeczności

 

Grupa odbiorców: aktywni absolwenci Akademii Lokalnego Animatora OWES oraz inne osoby chcące wpłynąć na aktywizację swoich społeczności lokalnych (M.Szczecin, M.Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki).

 

Forma: szkolenie prowadzone metodami aktywnymi  – warsztatowymi. Zakłada się pracę m.in. zespołową, udział w grach symulacyjnych  oraz wykorzystanie metod bazujących na pobudzeniu emocjonalnym. Mając na uwadze owocne zrealizowanie celów szkolenia prosimy o zgłoszenia osób otwartych na różnorodne metody warsztatowe.

 

Termin: 23-24.09.2017r., godziny: (sobota) 09:30-18:30, (niedziela) 09:00-15:45

 

Miejsce: Geovita Mrzeżyno, przy ul. Pocztowej 4

 

Nocleg: bezpłatny, zagwarantowany w ramach warsztatów (2 osobowe pokoje)

 


 

W programie:

1) Zasady współpracy animatorów z wolontariuszami, mediami oraz administracją publiczną.

2) Problematyka naboru nowych osób do zespołu – otwartość a zamkniętość organizacji, organizacja elitarna vs. Egalitarna.

3) Partnerstwa, sojusze i sieci współpracy  pracy animatora.

4) Finansowanie działań społecznych oraz zarządzanie zasobami.

5) Warsztat budowania inicjatywy lokalnej.

6) Model współpracy lokalnych animatorów z OWES.

 

Cel:

1) Utrwalenie i rozbudowanie wiedzy z zakresu narzędzi animacji lokalnej.

2) Poznanie i zrozumienie procesów i mechanizmów związanych aktywizacją lokalną.

3) Doświadczenie emocji towarzyszących różnym przedstawicielom społeczności lokalnej.

4) Integracja lokalnych animatorów i wymiana dobrych praktyk.

5) Ćwiczenie budowania inicjatyw społecznych w oparciu o lokalny potencjał.

6) Zbudowanie motywacji do działania i sieci współpracy wokół OWES.

 

Korzyści:

1) Poznanie praktycznych rozwiązań i wskazówek w zakresie efektywnej animacji.

2) Zdobycie inspiracji w atmosferze twórczej pracy i wymiany doświadczeń.

3) Uzupełnienie wiedzy z zakresu aktywizacji społeczności.

4) Wsparcie w zakresie przygotowania kolejnych inicjatyw.

 


Trener:

Michał Głuszyk – animator, trener, doradca. Posiada 14 letnie doświadczenie z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi , budowania inicjatyw i projektów społecznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową oraz zespołami projektowymi. Budował programy i projekty społeczne  oparte o promowanie i wykorzystywanie wolontariatu. Uczestniczył w szeregu projektów, szkoleń i wizyt studyjnych podnoszących kwalifikacje.

 

W dotychczasowej pracy realizował szkolenia, doradztwo i projekty skierowane m.in do:

♦ Młodzieży, w tym młodzieży z pieczy zastępczej.

♦ Przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

♦ Nauczycieli i szkół.

♦ Seniorów.

♦ Dzieci ze środowisk defaworyzowanych.

♦ Osób bezrobotnych.

♦ Studentów w tym z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdowy.

 


 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Rekrutacja trwa do 14.09.2017r., do godziny 15:00.

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1) pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (formularz dla osoby fizycznej, formularz dla podmiotu, zgłoszenie na szkolenie);

2) wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe;

3) przygotować wymagane załączniki:

♦ statut organizacji,

♦ sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

♦ oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis);

♦ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą);

4) komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin:

♦ pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin,,

♦ e-mailem na adres: kontakt@aktywneowes.pl (skan dokumentów),

♦ faxem na nr: 91 444 31 63.

 

Zgłoszenie na szkolenie: Doskonalenie warsztatu 23-24.09.2017r.

Formularz przystąpienia osoby fizycznej

Formularz zgłoszenia podmiotu instytucji

Urlop wypoczynkowy Doradczyni Podstawowej

Informujemy, że w dniach 04.09.2017 raz 6.09-8.09.2017 Doradczyni Podstawowa SZOWES, Karolina Kujawska-Szczepańska przebywa na urlopie wypoczynkowym. We wszelkich sprawach prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Pawłowską:

 

telefon: 516 702 312

email: kontakt@aktywneowes.pl

WARSZTATY: „BUDOWANIE MODELU PRACY ZESPOŁOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH”, 16-17.09

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” (RPO WZP 2014-2020).

 


 

Temat: Budowanie modelu pracy zespołowej w przedsiębiorstwach społecznych

 

Grupa odbiorców: przedstawiciele Przedsiębiorstw Społecznych z powiatów: M.Szczecin, M.Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki.

 

Forma: warsztaty (zakładające czynny udział uczestników)

 

Termin: 16-17.09.2017r., godziny: (sobota) 09:30-18:15, (niedziela) 09:00-14:00

 

Miejsce: Geovita Dźwirzyno, przy ul. Wyzwolenia 27

 

Nocleg: bezpłatny, zagwarantowany w ramach warsztatów (2 osobowe pokoje)

 


 

W programie:

1) Jednostka w organizacji. Podstawy zachowań pracownika. Postawy, wartości, postrzeganie, uczenie.

2) Władza. Źródła i sposoby jej sprawowania.

3) Kultura organizacyjna. Konstrukcja, wymiary, implikacje praktyczne.

4) Konflikt w organizacji. Źródła, zarządzanie, rozwiązywanie konfliktu.

5) Budowanie modelu pracy zespołowej. Zespół a grupa, etapy rozwoju zespołu, role w zespole, efekt synergii.

 

Cel:

1) Wprowadzenie wiedzy i umiejętności z zakresu postaw i zachowań indywidualnych;

2) Wprowadzenie wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej;

3) Rozwój własnego stylu zarządzania;

4) Doskonalenie umiejętności w zakresie współpracy.

 

Korzyści:

1) Nauka osobista.

2) Zwiększenie efektywności zespołowej.

3) Radzenie sobie z konfliktami międzygrupowymi.

4) Uzyskanie doskonałej kultury własnej organizacji.

 


 

Trener:

Jerzy Krzywicki – doświadczony trener, coach i doradca, z 15-letnią praktyką (ponad 650 dni szkoleniowych oraz 1300 dni doradztwa dla przedsiębiorstw z zakresu zarządzania). Od 2007 roku zajmuje się także doradztwem i szkoleniami dla firm w ramach projektów EFS: „Inwestycja w kadry”, Inwestycja w kadry II”, „Z wiekiem na plus”, „Zarządzanie różnorodnością w województwie zachodniopomorskim”, „Instrument Szybkiego Reagowania”.

 

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

 

♦ zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja i selekcja pracowników, rozwój pracowników -zarządzanie kompetencjami, planowanie zatrudnienia, ocena efektywności pracy, zarządzanie zespołem);

♦ budowanie modelu pracy zespołowej (zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie – zarządzanie różnorodnością, rozwój pracowników – zarządzanie kompetencjami, wpływ kultury organizacyjnej na budowanie zespołu);

♦ motywowanie pracowników (rozwój pracowników – zarządzanie kompetencjami, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, narzędzia motywacji);

♦ ocena efektywności pracy (budowanie arkuszy ocen, opis kompetencji i wymiarowanie, przygotowanie i przeprowadzanie rozmów oceniających, rozwój pracowników – zarządzanie kompetencjami).

 


 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Rekrutacja trwa do 01.09.2017r., do godziny 15:00.

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1. pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (formularz dla osoby fizycznej, formularz dla podmiotu, zgłoszenie na szkolenie);

 

2. wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe;przygotować wymagane załączniki:

♦ statut organizacji,

♦ sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);

♦ oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis);

♦ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą);

 

3. komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin:

♦ pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin,

♦ e-mailem na adres: kontakt@aktywneowes.pl (skan dokumentów), faxem na nr: 91 444 31 63.

 

Zgłoszenie na szkolenie: Budowanie modelu 16-17.09.2017

 

Formularz przystąpienia osoby fizycznej

 

Formularz zgłoszenia podmiotu instytucji

W dniu 5.09 Lokalny Punkt Doradczy w Policach nieczynny

Informujemy, że w dniu 5.09 br. Lokalny Punkt Doradczy w Policach będzie nieczynny z powodu pracy Doradcy w biurze w Szczecinie. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Doradcą – Michałem Głuszykiem pod numerem telefonu 780 126 808.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 21-22 września br. Tym razem będziemy gościć we Wrocławiu i Biskupicach k. Byczyny. W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy:

 

Spółdzielnię socjalną „Gród” prowadzącą działalność w Biskupicach k. Byczyny, w tym zwiedzimy lokalny gród http://grod.pl.tl/

 

– Podmioty działające we Wrocławiu:

♦ Spółdzielnię socjalną PANATO: http://www.panato.org/,

♦ Spółdzielnię Socjalną BIZ:ON,

♦ Spółdzielnię Socjalną Dakini: https://www.facebook.com/dobrakarma108/,

♦ Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej:http://zaz.wroclaw.pl/

 

W ramach wizyty studyjnej zapewniamy uczestnikom transport, nocleg oraz wyżywienie. Udział w wizycie jest bezpłatny. Wizyta organizowana jest w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wizyta studyjna skierowana jest do osób i organizacji z regionu szczecińskiego (powiaty: M.Szczecin, M.Świnoujście, kamieński, gryficki, policki, goleniowski).

 

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w wizycie! Poniżej znajduje się szczegółowy program wizyty oraz formularz zgłoszeniowy. O udziale w wizycie decyduje kolejność zgłoszenia potwierdzona przesłaniem podpisanego formularza. Formularz proszę przesłać na adres kontakt@aktywneowes.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby OWES w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, pokój 921.

 

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ

 

Formularz zgłoszeniowy