Co może być funduszem założycielskim fundacji i jaka jest jego minimalna wartość?

Minimalny fundusz założycielski

 

Nie podano w ustawie o fundacjach minimalnej wartości majątkowej, jaką należy wskazać w akcie fundacyjnym jako fundusz założycielski, ale powinna ona realnie umożliwiać osiągnięcie założeń, celu, w jakim zakładamy fundację. Fundusz założycielski na poziomie kilkuset złotych jest obecnie akceptowany przez sądy rejestrowe jako wystarczający.

 

Jeśli jednak fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, środki majątkowe przeznaczone właśnie na tę działalność nie mogą być mniejsze niż 1.000 zł. (art.5 ust.5 ustawy o fundacjach). A ponieważ na działalność pożytku publicznego fundacja musi przeznaczyć co najmniej tyle samo, ile na działalność gospodarczą, fundusz założycielski takiej fundacji musi wynieść minimalnie 2.000 zł.

 

W piśmiennictwie podkreśla się, że kwota minimalna 1.000 zł tak naprawdę nie jest w stanie spełnić funkcji do jakich jest przeznaczona, a więc umożliwić faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. (A. Kidyba,  Prawo…, op. cit., s. 660; tak też B. Niemirka, Statut…, cz. V, op. cit., s. 217 i n.; H. Izdebski, Fundacje…, op. cit., s. 60 i n.). Jednakże wciąż pozostaje aktualnym zapisem ustawowym i warunkiem, jaki należy brać pod uwagę przy ustalaniu wysokości funduszu założycielskiego.

 

Czy w akcie notarialnym koniecznie należy określać wartość funduszu założycielskiego? Tak, fundator, gdy tylko fundacja uzyska osobowość prawną, ma obowiązek przeniesienia tej wartości na fundację i dlatego musi ją dokładnie określić.

 

Co można wskazać jako fundusz założycielski?

 

Mamy kilka możliwości „startu majątkowego” w naszej fundacji i nie musi on być wyrażony w pieniądzu. Art. 3 ust. 3 ustawy o fundacjach wymienia trzy kategorie środków majątkowych, w jakich fundusz założycielski możemy określić:

 

  1. 1) pieniądze jako fundusz założycielski. Wystarczy wskazać, jaką kwotę przeznaczamy na realizację celu fundacji. Teoretycznie musi zostać wpisana w walucie polskiej, ale jeśli wygodniej jest wpisać ją w walucie obcej, konieczne jest określenie jej równowartości w złotówkach według aktualnego kursu NBP.

 

  1. 2) papiery wartościowe jako fundusz założycielski. Należy koniecznie określić, jakie są to papiery i podać ich cechy indywidualne, przykładowo: „akcje spółki X o wartości nominalnej…, serii… i numerze…” oraz dodatkowo określenie wierzytelności, która przysługuje z papieru wartościowego.

 

  1. 3) własność nieruchomości lub nieruchomości. Nieruchomość należy opisać podając numer księgi wieczystej.

 

A czwarta, ogólna kategoria to:

 

  • 4) inne składniki majątku, które mają określoną wartość majątkową (mogłyby być umieszczone w przyszłym bilansie), są zbywalne (np. mieszkanie) lub możliwe do ustanowienia (np. prawo użytkowania, które jest niezbywalne, ale może być ustanowione na rzecz fundacji), stanowią własność fundatora.

 

Więcej o funduszu założycielskim fundacji przeczytasz w artykule: Czy funduszem założycielskim fundacji muszą być pieniądze?

Przerwa urlopowa Doradczyni Podstawowej

Informujemy, że w dniach 24.07.2017 do 4.08.2017 Doradczyni Podstawowa, Karolina Kujawska – Szczepańska przebywa na urlopie wypoczynkowym. We wszelkich sprawach prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Pawłowską:

 

telefon: 91 444 31 63 lub 516 702 312

email: kontakt@aktywneowes.pl

W dniu 26.07 Lokalny Punkt Doradczy w Policach nieczynny

Informujemy, że w dniu 26.07 br. Lokalny Punkt Doradczy w Policach będzie nieczynny z powodu pracy w terenie. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Doradcą – Michałem Głuszykiem pod numerem telefonu 780 126 808. Za utrudnienia przepraszamy.

Rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

Od 04.07.2017 do 31.07.2017 r. odbywa się rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.04.00-32-K003/16-00

Więcej informacji w regulaminie i załącznikach – zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i kontaktu z OWES Szczecin. Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w regulaminie, które poniżej znajdują się do pobrania.

REGULAMIN REKRUTACJI
WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE

Dobre praktyki w ekonomii społecznej – Wizyta studyjna „Pasja czyni nas aktywnymi”

W dniu 9 czerwca odbyła się wizyta studyjna pt. „Pasja czyni nas aktywnymi”.  44 lokalnych animatorów, aktywistów, reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańców zainteresowanych rozwojem swoich miejscowości  miało okazję zapoznać się z działalnością z zakresu ekonomii społecznej, która została zrodzona z pasji i miłości do historii i lokalnego dziedzictwa.

Pierwszym miejscem którego działanie poznawali uczestnicy był skansen w Wolinie prowadzony przez Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg – Vineta. Po zwiedzeniu, uczestnicy zapoznani zostali z historią stowarzyszenia, ideą powstania skansenu i festiwalu Słowian i wikingów oraz planami rozwoju działalności organizacji. Na miejscu, uczestnicy mogli również zdegustować przygotowywane na miejscu potrawy.

Kolejnym miejscem, również stworzonym z pasji twórców i w oparciu jedynie o własne zasoby był Fort Gerharda w Świnoujściu. Na miejscu przywitał uczestników „kapral” Jakub który zrobił szybką musztrę i wprowadził do zasad zachowywania się w forcie. Następnie, w pruskim porządku , zwiedzaliśmy fort oraz poznawaliśmy działalność Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, którą zaprezentował prezes Piotr Piwowarczyk. Dzięki prezentacjom uczestnicy dowiedzieli się w jak w całkowicie oddolny sposób, bez dotacji za to w oparciu o ciekawy pomysł udało się uratować fort z zapomnienia. Uczestnicy poznali również kilka wskazówek pomocnych w  rozpoczęciu podobnej aktywności  w swoich miejscowościach.

Na koniec, jako podsumowanie wyjazdu, uczestnicy udali się do Podziemnego Miasta, kolejnej powojskowej atrakcji Świnoujścia, prowadzonej przez zespół Fortu Gerharda. Na miejscu przewodnik, „kapral Bąbelek” w humorystyczny sposób zaprezentował obiekt stanowiący zimnowojenną bazę ćwiczeniową.

Wierzymy, bazując na opiniach uczestników, iż zorganizowana przez OWES wizyta studyjna zaprocentuje lokalnymi inicjatywami, które jak zwykle wspomoże w realizacji nasz zespół.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Wizyta studyjna „PASJA CZYNI NAS AKTYWNYMI”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego zaprasza do udziału w wizycie studyjnej w dniu 9 czerwca 2017 roku.

Czy grupa pasjonatów może wykreować atrakcję turystyczną odwiedzaną przez tysiące turystów? Jak zainteresować ludzi swoją pasją? Jak oddolnie stworzyć miejsca pracy i wykorzystać potencjał tkwiący w historii?

Na te i inne pytania poznają odpowiedź uczestnicy wizyty studyjnej „Pasja czyni nas aktywnymi” mającej na celu celu zaprezentowanie działalności Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg – Vineta oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Dołożyliśmy starań by uczestnicy wydarzenia zyskali dużą wiedzę z zakresu ekonomii społecznej  oraz poznali dobre praktyki z naszego regionu. Kierując się zasadą, iż najlepiej uczyć się w miłej atmosferze poprzez bezpośredni udział stworzyliśmy program wizyty która ma inspirować i motywować uczestników do dalszej aktywności.

     Zapraszamy do udziału!!!

Formularz zgłoszeniowy

Program wizyty studyjnej

Wydarzenie animacyjne w Szczecinku

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu animacyjnym organizowanym przez OWES dla regionu szczecińskiego oraz OWES dla regionu szczecineckiego. Wydarzenie powiązane będzie z Dniem Pozarządowca i odbędzie się w terminie 03 czerwca 2017 r. Imprezę zaplanowano w godzinach 11.00-20.00 na terenie szczecineckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Piłsudskiego 3, Szczecinek). Program wydarzenia obejmuje, m.in.: występy artystyczne lokalnych zespołów i konkurs wiedzy o NGO’s z ciekawymi nagrodami. Przewidziano wiele atrakcji, w tym: stoiska kreatywne oferujące malowanie twarzy i warsztaty plastyczne (malowanie słoików farbkami witrażowymi), stoiska z rękodziełem, bańki mydlane, itp. Szczegółowy harmonogram wydarzenia pojawi się w najbliższych dniach. Podczas imprezy do Państwa dyspozycji będzie stoisko Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przy którym wszyscy zainteresowani otrzymają informację na temat oferty SZOWES oraz sektora ekonomii społecznej.

Wśród zaplanowanych działań każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Jest to świetna okazja do spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu w gronie rodzinnym.

Zapraszamy!

 

 

Spotkanie informacyjne dot. Programu Społecznik w Szczecinie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Programem „Społecznik” z terenu Miasta Szczecin na spotkania informacyjno-konsultacyjne z Animatorami Lokalnymi, którzy zaprezentują Program, podpowiedzą jak napisać wniosek, odpowiedzą na nurtujące pytania.

Spotkania odbędą się  29 maja. O godzinie 14.00 w siedzibie OWES przy ul. Cukrowej, o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Szczecin. Więcej na:

 

 

Do 31.05.2017 r. można składać wnioski o dotacje

Uprzejmie informujemy iż przedłużony został czas na składanie dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu: Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.04.00-32-K003/16-00.

Termin ostateczny to: 31.05.2017r.

Więcej informacji na: http://itpol.home.pl/owes2017/index.php/2017/04/03/trwa-rekrutacja-na-dotacje-na-tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych/

Zapraszamy na spotkania animacyjne projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2”.

Nie wiesz jak napisać wniosek do FIO  w ramach projektu projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA- MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2”?

Masz wątpliwości odnośnie zakresu merytorycznego swojego projektu?

Nasuwają Ci się pytania w związku z regulaminem i kartami ocen?

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne/animacyjne, które odbędą się:

♦ 11 kwietnia 2017r. (wtorek) o godz. 12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach (zgłoszenia na spotkanie do 10.04.2017r. do godz. 15.00)

♦ 11 kwietnia 2017r. (wtorek) o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim (zgłoszenia na spotkanie do 10.04.2017r. do godz. 15.00)

♦ 12 kwietnia 2017r. (środa) o godz. 16.00 w Sali obrad Rady Miejskiej (I piętro) Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (zgłoszenia na spotkanie do 11.04.2017r. do godz. 15.00)

♦ 18 kwietnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie, ul. Cukrowa 8, pok. 921  (zgłoszenia na spotkanie do 14.04.2017r. do godz. 15.00).

Na Państwa zgłoszenia czekamy pod adresem e-mail: malgorzata.pawlowska@aktywneowes.pl lub telefonem: 501 188 755.