W dniu 20.03 punkt doradczy w Policach nieczynny

Informujemy, że w dniu 20.03 br. Lokalny Punkt Doradczy w Policach będzie nieczynny.

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Doradcą – Michałem Głuszykiem pod numerem telefonu 780 126 808.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie ze świnoujskimi organizacjami pozarządowymi

W dniu 16.03.2018 r. w popularnej kawiarni Sonata w Świnoujściu na zaproszenie OWES spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych M. Świnoujście. Gospodarzem była Ewa Sołowińska. Rozmawiano między innymi na temat prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe jako nowoczesne podmioty ekonomii społecznej. Szczególną uwagę zwrócono na spółki z o.o non profit. Gośćmi specjalnymi byli Przewodnicząca Rady Pożytku Publicznego M. Świnoujście, Pani Anna Szablewska oraz Pan Piotr Palewski, który prowadzi księgowość wiele lokalnych organizacji.

Warsztaty z nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych

W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych, 15 marca 2018 r. w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyły się warsztaty dla spółdzielców socjalnych, którzy mogli zapoznać się z wprowadzonymi zmianami legislacyjnymi. Spotkanie, które spotkało się z dużym zainteresowaniem poprowadził poprowadzi Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych Cezary Miżejewski, Koordynatorka Sieci Zachodniopomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Justyna Iwankiewicz oraz przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

(więcej…)

OWES Szczecin na Targach Pracy

14 marca na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się Targi Pracy, w których udział wzięło kilkudziesięciu pracodawców ze Szczecina i okolic. Nie zabrakło również stoiska Szczecińskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, na którym można było się dowiedzieć m.in. jak znaleźć pracę w sektorze ekonomii społecznej, zacząć pracę we własnej organizacji lub otworzyć spółdzielnię socjalną.

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie w Świnoujściu

W imieniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ze Szczecina zapraszam organizacje pozarządowe Miasta Świnoujścia na spotkanie animacyjne w Kawiarni Sonata przy ul. Marynarzy 7 ( Przy Placu Wolności ) w dniu 16.03.2018 r, godz. 18.30 pt.:

Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe jako nowoczesne  podmioty ekonomii społecznej

W dniu 14.03 punkt doradczy w Policach nieczynny

Informujemy, że w dniu 14.03 br. Lokalny Punkt Doradczy w Policach będzie nieczynny.

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Doradcą – Michałem Głuszykiem pod numerem telefonu 780 126 808.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Kluczowy doradca biznesowy – oferta pracy

Oferta pracy dla kluczowego doradcy biznesowego z doświadczeniem w zawodzie, aktywnego i samodzielnego w wyznaczaniu i realizacji zadań oraz organizacji pracy; pożądane doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami społecznymi i w pracy z grupami.

(więcej…)

W dniu 28.02 br. lokalny punkt doradczy w Policach nieczynny

Informujemy, że w dniu 28.02 br. Lokalny Punkt Doradczy w Policach będzie nieczynny z powodu pracy Doradcy w biurze w Szczecinie.

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Doradcą – Michałem Głuszykiem pod numerem telefonu 780 126 808.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Jakim ubezpieczeniom podlega umowa o wolontariacie?

Zdrowotnemu, NNW, OC?

 

Wiele  organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy, w związku z czym zastanawia się nad kwestiami dotyczącymi zawierania umów wolontariatu, konieczności opłacania ubezpieczeń z tego tytułu czy obowiązku pokrywania innych świadczeń. Zasadniczą większość tych kwestii reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016, poz. 239 z późn. zm.).

 

(więcej…)