Trwa rekrutacja na dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Przypominamy, iż od 03.04.2017 do 15.05.2017 r. odbywa się rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.04.00-32-K003/16-00

Więcej informacji w regulaminie i załącznikach – zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i kontaktu z OWES Szczecin. Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w regulaminie i poszczególnych załącznikach, które poniżej znajdują się do pobrania.

REGULAMIN REKRUTACJI

WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE

ZAŁĄCZNIK nr 2 Formularz rekrutacyjny podmiotu instytucji wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK nr 3 Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK nr 15 Umowa na otrzymanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcia pomostowego