Rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

Od 04.07.2017 do 31.07.2017 r. odbywa się rekrutacja do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.04.00-32-K003/16-00

Więcej informacji w regulaminie i załącznikach – zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i kontaktu z OWES Szczecin. Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w regulaminie, które poniżej znajdują się do pobrania.

REGULAMIN REKRUTACJI
WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE