Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim”

Informujemy, że termin rekrutacji do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim” przedłużony jest do 7.08.2017r. (nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.04.00-32-K003/16-00).

 

Więcej informacji w regulaminie i załącznikach – zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i kontaktu z OWES Szczecin. Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w regulaminie, które poniżej znajdują się do pobrania.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

ZMIANY W REGULAMINIE

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Deklaracja utworzenia GI

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz rekrutacyjny podmiotu instytucji wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 Formularz rekrutacyjny dla os fiz wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 Karta oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 Oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego (dot. braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych)

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 Indywidualna ścieżka wsparcia_plan usług

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 Wzór umowy na świadczenie wsparcia szkoleniowo – doradczego

 

ZAŁĄCZNIK NR 10 Wniosek o przyznanie opieki nad osobami zależnymi

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

 

ZAŁĄCZNIK NR 12 Biznesplan na okres 2 lat działalności wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

 

ZAŁĄCZNIK NR 12A Harmonogram rzeczowo – finansowy POMOCNICZY

 

ZAŁĄCZNIK NR 13 Karty Oceny Wniosków

 

ZAŁĄCZNIK NR 14 Deklaracja poufności i bezstronności

 

ZAŁĄCZNIK NR 15 Umowa na otrzymanie środków na stworzenie miejsca pracy i wsparcia pomostowego

 

ZAŁĄCZNIK NR 16 Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

 

ZAŁĄCZNIK NR 17 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

 

ZAŁĄCZNIK NR 18 Szczegółowe zestawienie towarów lub usług

 

ZAŁĄCZNIK NR 19 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego